Civiele kosten

Vanuit de civiele projecten is er vanaf het begin van het project behoefte aan een financieel plaatje van de werkzaamheden. In het prille begin zal het gaan om een 1e indicatie van de kosten, terwijl het lopende het ontwerptraject steeds meer in detail ingegaan kan worden op een specifiek kostenoverzicht.
Door gebruik te maken van de CROW publicatie 137, ook wel de SSK-systematiek, genaamd, is er op inzichtelijke wijze duidelijk te maken met welke kosten een opdrachtgever rekening moet houden.
Naast duidelijke directe bouwkosten wordt er gerekend met indirecte bouwkosten, risico aspecten (benoemd of onbenoemd) en met de verschillende bijkomende kosten.
Door middel van al deze kosten is het voor een opdrachtgever eenvoudig om zijn/haar totale eigen budget te bepalen.