Curriculum vitae

Curriculum Vitae van M. D. W. van Dijk

Persoonsgegevens:
foto mdw
Voornaam: Martin (Maarten, Dirk, Willem)
Achternaam: Van Dijk
Adres: Fluwijnstraat
Nummer: 26
Postcode: 5854JH
Woonplaats: Nieuw Bergen (L)
Geboorte datum: 3 juni 1956
Geboorte plaats: Rotterdam
Nationaliteit: Nederlandse
Rijbewijs: A, BE
Burgerlijke staat: gehuwd
E-mailadres: mdwvandijkconsultancy@gmail.com
Web site: www.vandijk-consultancy.com

Opleidingen:
HTS; IHBO, Instituut voor Hoger Beroeps Onderwijs te Tilburg, Weg- en waterbouwkunde, diploma behaalt in 1981, afstudeerrichting: constructief, vanaf 1975 tot 1981.
MTS; Middelbaar beroepsonderwijs, Weg- en waterbouwkunde, geen diploma, na 2e jaar doorgestroomd naar HTS; van 1973 tot 1975.
LTS; Lager beroepsonderwijs, richting Bouwkunde. Van 1970 tot 1973, Diploma behaalt.

Werkervaringen:
Als zelfstandig adviseur vanaf 1-1-2014;
2014-heden:
Projectleider in de gemeente Beuningen
Het begeleiding van het tot stand komen van het project zandwinning Beuningse plas, in opdracht van de gemeente Beuningen.
Architecten- en ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV bv, vanaf 1987 tot 31-12-2013;
2005 – heden:
kostendeskundige,
Opstellen/controleren kostenramingen, SSK-ramingen, probabilistische berekeningen, LCC. Voor uiteenlopende projecten van RWS, DLG, Prorail, gemeenten, bedrijfsleven, enz.
Kwaliteitscoördinator van de adviesgroep Regionale en Stedelijke Infrastructuur, Interne auditor voor de systemen ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsystemen), ISO 14001 (milieumanagement/zorgsystemen) en OHSAS 18001 (ARBO managementsystemen)
2000 – heden:
Gemeente Beuningen, Projectleider Regionale en Stedelijke infrastructuur.
Ontwikkeling van tweetal zandwinlocaties voor de landelijke zandbehoefte. Opstellen van structuurschetsen, ontwerpplannen en inrichtingstekeningen, MER, exploitatieberekeningen e.d. Aanbesteding gereed maken. Ik fungeer hierbij als de “spin in het web” vanuit de gemeente naar externe instellingen. Interne afstemming met gemeentelijke organisatie en bestuurders.
1998 – 1999:
gedetacheerd bij het projectbureau Stadshagen voor de Vinex wijk Stadshagen in Zwolle.
Hier was ik (financieel) verantwoordelijk voor de voorbereidingswerkzaamheden voor het Bouw en Woonrijp maken van de aan te leggen woonwijkonderdelen. Aansturen van technisch tekenaars, ontwerpers. Opstellen van ramingen.
1995 – 1998:
Vanuit de adviesgroep Regionale en Stedelijke Infrastructuur tijdelijk gedetacheerd als plaatsvervangend hoofd van de sector afvalverwerking bij het gewest Midden-Limburg, waartoe een tweetal stortplaatsen behoorden. Naast de dagelijkse leiding was de (financiële) voorbereiding en uitvoering van de verschillende milieuaspecten binnen een stortplaats van groot milieutechnisch belang.
1987 – 1995: Projectleider binnen de adviesgroep Milieumanagement. Hierbij milieuvergunningen opgesteld, voor kleine en grote bedrijven, overheidsvergunningen, zoals baggerdepots, agrarische en chemische bedrijven. Tevens kwaliteitscoördinator vergunning verlening.

Gemeente Sassenheim: vanaf 1981 tot 30-09-1987;
Afdeling Bouw- en Woningtoezicht: Gestart met de nieuwe afdeling Milieu, waarbinnen de verschillende milieuaspecten naar voren komen.

Stages:
Rijkswaterstaat Directie Zeeland: Bouw Stormvloedkering Oosterschelde in 1979;

Cursussen:
2011: Intern auditor (Lloyd’s Register)
2010: Kostendeskundige Infra (HAN)
2008: Systems Engineering (intern bij RHDHV)
2006: Intern auditor (intern bij RHDHV)
1987: Milieutechniek (PHBO)
1983-1986: Verschillende milieuopleidingen geluid, bodem, afvalstoffen (diversen)

Computer skills:
Microsoft Office (Word, Excel, Power-point);
Bestek modellen van Bakker&Spees (Civil 7 en 8), CROW publicatie 137 (SSK/LCC systematiek), CITGroup (Probabilistische raming).

Taalbeheersing:
Nederlands: Moedertaal,
Engels: Redelijk,
Duits: Redelijk.

Nevenactiviteiten:
Voorzitter Stichting Maasduinen Leefbaar: met het doel om de Leefbaarheid van de Maasduinen te verbeteren in de ruimste zin van het woord. Zitting vanaf 2005 tot op heden: Vanuit de Stichting wordt ieder jaar de Jaarmarkt georganiseerd in het dorp Nieuw Bergen:

(Vice) Voorzitter van de zwemvereniging Manta te Nieuw Bergen sedert 1997 tot op heden:
Bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond, Kring Limburg vanaf 1998 tot 2011; Vanuit die hoedanigheid (mede)oprichter van de Zwemzuil te Limburg, waar talenten zich verder kunnen ontwikkelen in hun sport.
Official van de zwembond Kring Limburg/District Zuid, vanaf 1994 tot op heden, waarbij vanaf 2000 ook functionerend als Scheidsrechter (voor de afdeling wedstrijdzwemmen)

Vrijetijdsbesteding:
Voor de zwemvereniging functioneren bij (wekelijkse) wedstrijden;
Binnen de Stichting voorbereidingen treffen voor de jaarlijkse Jaarmarkt.
Bijhouden van de tuin rondom het huis, inrichten van voorzieningen voor m.n. de vogels in de tuin. Fietsen in Nederland, buitenland.