Diensten/Producten

Het leveren van:
– persoonlijke inzet bij het ondersteunen van opdrachtgevers;
– SSK ramingen in een eigen format, gebaseerd op de CROW 137;
– kostennota’s gebaseerd op een eigen format, uitgangspunt is een SSK raming;
– LCC raming, gebaseerd op de CROW 137, uitgave van 2013;
– LCC raming op basis van computerprogramma LCC-Lite (externe leverancier);
– kostenraming op basis van format van opdrachtgever;
– probabilistische raming op basis van format van externe leverancier;
– kort en bondige rapportage bij een Second Opinion en/of Expert Judgement.