Expert judgement

Wanneer er een situatie ontstaat, of kan ontstaan, waarbij ontbrekende informatie het verdere verloop van het proces ophoud, kan soms het oordeel van een externe deskundige gevraagd worden.
Hiervoor kan en ben ik ook beschikbaar.